Yearly gathering together for the X-mas dinner party in a Health Care institution 2019

cliënten met de ziekte dementie
Demente in zijn eigen wereld opgesloten
verzorgingshuis voor somatisch afhankelijken
verzorgend, verplegend personeel en